Экология

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТ ВА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ

 

  Экологик вазият – атроф-муҳитнинг маҳаллий ёки минтақавий ёмонлашувидир, масалан, сувларнинг ифлосланиши, тупроқ деградатсияси ва ҳоказолар бўлиб, уларга асоссиз ва хавфли деб қаралади. «Экологик  вазият» атамаси табиий эмас, балки антропоген жараён деб қаралади.

  Минтақавий  экологик  вазиятлар вужудга келишининг ўткирлик даражаси табиий шароит кўрсаткичлари ўзгарганлиги билан аниқланади, қайсики: а) санитар-гигиеник шароитга таъсир этади; б) табиий ресурсларнинг йўқолишига олиб келади; в) табиий ландшафтларни бузади ва кўринишини ўзгартиради.

 Экологик вазиятлар барча ареаларнинг жиддийлик даражаси бўйича иккита тоифага бўлинади: кескин ва жуда кескин.

  Жуда мураккаб  экологик  вазият табиий муҳит шароитининг ҳолати аҳоли ҳаёти шароитига тўғридан-тўғри таҳлика сола бошлаган жойда вужудга келади. Оқибатда  экологик  муаммолар мушкул, инқирозли ёки фожиали кескинлик даражасигача етади. Фавқулодда  экологик  вазият ва  экологик фалокат минтақалари ташкил топади.

  1991 йилдан 2003 йилгача бўлган даврда ўтказилган табиат муҳофазаси фаолияти натижасида Ўзбекистонда  экологик  вазият анча барқарорлашди, айрим минтақаларда эса, яхшиланди. Атмосферага чиқарилган ифлословчи моддалар чиқиндиси 1991 йилдаги 3,81 млн т. дан 2001 йилга келиб 2,25 млн т. га, яъни 39,6 % га қисқарди.

  Очиқ сув ҳавзаларига чиқарилган ифлословчи саноат оқавалари 1991 йилдаги 327,3 млн куб.м. дан 2001 йилга келиб 168,6 млн куб.м. га ёки 13,8 % га камайди.

  Қишлоқ хўжалик экинлари майдонларидаги  тупроқлар хлорорганик пецитсидлар билан ифлосланишининг ўртача даражаси ҳам камайиб, 1,0 - 3,08 руҳсат этилган меъёр  (РЕМ) дан ошмайдиган ҳолатгача тушди.

  Орол денгизи майдони ва ҳажмининг қисқариши ҳудудда иссиқлик сиғимини ўзгартирди, бу эса атмосферанинг аномол ҳаракатига сабаб бўлди. Буни Марказий Осиё минтақасидаги иқлим ўзгаришлари кузатилаётгани билан изоҳлаш мумкин.

  Республиканинг айрим ҳудудларида (Фарғона водийси, Тошкент вилояти) кимё саноати, машинасозлик ва иқтисодиётнинг айрим тармоқлари жадал ривожланиши ер усти ва ер ости сувларининг ифлосланишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Оқибатда табиий мажмуаларнинг айрим жойларда қисман, баъзи ерларда эса тўлиқ деградациясига содир бўлмоқда.

  Қишлоқ хўжалиги ҳам ер усти сувлари ифлосланишида муҳим манбалигича қолмоқда. Экин майдонларидан туз, минерал ўғитлар ва кимёвий ҳимоя воситалари суғорма ва коллектор-дренаж сувлари орқали чиқиб кетиши ҳам етарли хавф туғдирмоқда.

  Сув ресурсларини ифлословчи навбатдаги манба чорвачилик мажмуаларидир. кўплаб чорвачилик объектларида сувни муҳофазалаш ҳолати жуда қониқарсизлигидан  чорвачилик мажмуалари чиқиндилари тўғридан-тўғри очиқ сув ҳавзаларни ифлосламоқда.

  Сув ресурслари ҳаддан ташқари ифлосланганлиги, табиатдан фойдаланишга экценсив ёндашув оқибатида унинг йўқолиши Орол денгизи минтақасидаги экологик инқирознинг бирдан-бир бош сабабчисидир. Шу туфайли Орол денгизини тиклаш ўта муаммолигича қолмоқда.

  Шундай қилиб, бу борадаги аҳволни яхшилашга қаратилган тадбирлар бошида ўтиш даврида хўжалик юритишнинг ҳар томонлама ўзини оқлаган усулларига ва табиатдан фойдаланишда иқтисодий механизмни жорий этишга тезроқ ўтиш туради.

 

 


Печать 14 March 2018 Ўқилди: 30069